Gezinsopstelling

Wat is een Gezinsopstelling?

Als kinderen of jongeren gedragsproblemen vertonen of ziek worden, lichamelijk of geestelijk, dan is dat vaak een reactie op iets in het familie systeem. Dit gebeurt geheel onbewust. Kinderen en jongeren zijn heel ontvankelijk voor systemisch werk. Ze voelen intuïtief aan of iets uit balans is en ook wanneer het weer in orde is.  Een Gezinsopstelling is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek ieder gezinslid in ons huidige gezin of onze familie van herkomst inneemt.

 

Hoe werken Gezinsopstellingen?

Ouders kunnen een vraag inbrengen voor hun kind wanneer zij zien dat hij/zij tegen bepaalde zaken aanloopt. Het kunnen ook vragen zijn over patronen die steeds terugkomen in bepaalde situaties. Tijdens een (mogelijk) telefonisch voorgesprek bespreken we, de ouders en ik, de hulpvraag. Ook vraag ik de ouders een systemische vragenlijst in te vullen.

Tijdens de Gezinsopstelling zijn (bij voorkeur) alle gezinsleden aanwezig. Dus de ouders én alle kinderen. Van de ouders wordt verwacht dat zij actief mee doen, de kinderen mógen mee doen. Er is genoeg speelgoed in de ruimte waar de kinderen zich mee kunnen vermaken.

We werken tijdens een Gezinsopstelling met een groep representanten. Dit zijn deelnemers, vaak met een systemische achtergrond, die jullie gezin zullen ‘vertegenwoordigen’ tijdens de opstelling. De representanten weten van te voren niet om welk kind het gaat en zijn ook niet op de hoogte van de hulpvraag. Omdat ik de bedding tijdens de opstelling heel belangrijk vind, vraag ik de representanten altijd gepast te reageren wanneer ik hen een vraag stel tijdens de opstelling. Ik vind het heel belangrijk dat de sfeer ongedwongen en ontspannen is, juist omdat er ook kinderen bij zijn.

 

Na een kort voorstelrondje (om de kinderen een beetje op hun gemak te stellen) gaan we aan de slag…

 

Ik zal door middel van vragen en helende zinnen, de opstelling begeleiden. Meestal ontstaat er een herkenbaar beeld van de verhoudingen in het familiesysteem. Wanneer het beeld kloppend is, voelen de representanten dit vaak onmiddellijk. Dit wordt vaak door alle gezinsleden als verhelderd en helend ervaren. Ook als kinderen niet actief mee doen aan de opstelling en iets anders doen in de ruimte, ervaren zij toch de uitwerking van de opstelling. 

 

Voor wie zijn Gezinsopstellingen? 

Ouders kunnen een vraag inbrengen voor hun kind wanneer zij zien dat hij/zij tegen bepaalde zaken aanloopt. Het kunnen ook vragen zijn over patronen die steeds terugkomen in bepaalde situaties. Vooral voor die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden.

 

De kosten voor een gezinsopstelling zijn €110,00. Aanmelden kan via het contactformulier