workshops

Op zoek naar een inspirerende workshop? Of bent u op zoek naar waardevolle lessen op school voor uw leerlingen? Loopt u zelf ergens tegenaan in uw leven en krijgt u dit maar niet veranderd, dan geeft een familieopstelling de mogelijkheid tot een totaal andere kijk. Actuele data.

 

Kindercoach Drechtsteden verzorgt workshops over onderstaande onderwerpen. Mocht uw onderwerp er niet bij staan, neem dan toch gerust contact op. Ik luister graag en vind het een uitdaging om een training of workshop op maat te maken!

- Workshop De kracht van jouw plek (voor volwassenen)

Een dag vol ervaringsgerichte oefeningen en familieopstellingen. 

 

- Workshop Familieopstelling (voor volwassenen)

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons onderbewuste. 

 

- Workshop Gezinsopstelling (voor het hele gezin)

Als kinderen of jongeren gedragsproblemen vertonen of ziek worden, lichamelijk of geestelijk, dan is dat vaak een reactie op iets in het familiesysteem. Dit gebeurt vaak geheel onbewust. Ik nodig jou én jouw gezin uit om hier naar te kijken. 

 

- Workshop Onderwijsopstelling (voor onderwijs professionals)

Een onderwijsopstelling is een mooie manier om inzicht te krijgen in bepaalde dynamieken die spelen op een school. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die de school, het team of een groep belemmeren. 

 

- Workshop Systemisch werken in de klas (voor kinderen, groepsleiders en het team)

Dit is een prachtige methode waar een hele groep wat aan heeft. Met behulp van houten poppetjes en ander materiaal wordt de dynamiek van de groep helder in beeld gebracht. Als groepsleider zie je direct wat er werkelijk speelt in de groep. Door de leerlingen uit te nodigen om te vertellen wat ze waarnemen, ontstaat er een gesprek en vervolgens meer begrip voor het gedrag van de ander. Kinderen voelen zich gehoord en gezien en dat geeft een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden! Deze workshop is uit te breiden voor het hele team; het team van groepsleiders en directie maakt kennis met systemisch werk in de vorm van oefeningen en voorbeelden. De dynamieken van het team worden zichtbaar gemaakt. Een waardevolle eyeopener!

 

- Verwonderlessen (voor leerlingen)

Tijdens deze lessen staat verbinding centraal. Op een interactieve manier wordt de groepsdynamiek bevorderd.

 

- Lessen in geluk (voor leerlingen)

Een lessenserie waar leerlingen leren kijken naar de positieve dingen om hen heen. De leerlingen maken kennis met hun persoonlijk leiderschap en leren over de invloed die ze hebben op hun eigen geluk. De lessen zijn gericht op groepsvorming, het vergroten van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. "Een cadeautje voor zowel de groep als de leerkracht."

 

- "Moet je altijd eerlijk zijn?" (voor leerlingen)

Een lessenserie in filosoferen. Door met kinderen te filosoferen worden zij aangemoedigd om zelf na te denken over wat ze van iets vinden. Ze mogen het helemaal zelf bedenken. Het uitgangspunt  is: "Er is geen goed of fout". Kinderen leren discussiëren, maar ook te luisteren naar de meningen van anderen. Kinderen die vaker filosoferen leren kritischer na te denken en vragen te stellen. Kinderen stellen zich toleranter op ten opzichte van elkaar, ze leren te luisteren naar de ideeën van anderen.