Jonge mantelzorgers

 

Kindercoach Drechtsteden biedt ook coaching trajecten aan voor kinderen uit ‘speciale gezinnen’. Met een speciaal gezin bedoelen we een gezin met een zorgintensief kind of ouder.

Met intensieve zorg bedoelen we; een beperking, een langdurige ziekte, leerstoornis, gedragsproblematiek, psychische stoornis, ontwikkelingsstoornis enzovoort. 

 

Wanneer je opgroeit met een broer/zus of ouder die speciale zorg nodig heeft, heeft dit invloed op je leven.

 

Organisaties focussen zich voornamelijk op de cliënt en/of de ouders. De zorg voor een zorgintensief kind/ouder, heeft effect op het hele gezinssysteem. Het is belangrijk om te beseffen dat wat er gebeurt met één gezinslid invloed heeft op alle leden van het gezin. Uit deze visie volgt logischerwijs dat het begeleiden van het hele gezin juist een voordeel is voor een zorgintensief kind/ouder. Want juist kinderen/ouders die intensieve zorg nodig hebben, hebben meer aan gezinsleden die zich competent en emotioneel gesteund voelen. Dit draagt bij tot het positief functioneren van het gezin.

 

Binnen de zorg wordt er vaak gesproken over Brussen. Het woord Brus is een samenvoeging van de woorden 'broer' en 'zus'. Brussen zijn broers en zussen van zorgintensieve kinderen. Omdat het ook kan voorkomen dat een ouder intensieve zorg nodig heeft, wordt er ook wel gesproken over jonge mantelzorgers. Op de site van Kindercoach Drechtsteden gebruiken we ook de term Glass Child (dit n.a.v. het onderstaande filmpje).

 

Het onderstaande filmpje raakt mij enorm maar inspireert mij ook. Het is een TEDtalk van Alicia Arenas waarin ze haar persoonlijke verhaal vertelt over hoe het is om op te groeien met een speciaal, zorgintensief broertje of zusje. Ze noemt deze kinderen Glass Children, niet omdat ze kwetsbaar en breekbaar zijn. Ze zijn juist heel sterk en weerbaar. Helaas is dit vaak een rol waarin deze persoon gegroeid is. Het gevolg van het systeem waar in zij opgroei(d)en. Mensen kijken door hen heen, ze zien de behoeften van deze kinderen vaak niet. Alicia roept ouders en omgeving op om ook aandacht te hebben voor het ‘gezonde’ broertje of zusje. Met een heel klein beetje aandacht, kan je het leven van een Glass Child voor altijd veranderen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSwqo-g2Tbk#action=share

 

Wat we vaak zien is dat deze ‘Glass Child’-kinderen ouderlijke zorgtaken op zich nemen. Ze zijn als ware jonge mantelzorgers. Ook ervaren deze kinderen dat zij minder aandacht krijgen, wat als stressvol ervaren wordt. Vriendschapsrelaties worden vaak beïnvloed. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er wordt geselecteerd welke vriendjes er mogen langskomen. Soms wil een kind zelfs niet dat er nog vriendjes bij hem thuis komen spelen. Gevoelens van schaamte kunnen ook voor komen. Ook de druk om steeds goed te presteren op verschillende vlakken, zoals sport en school. Ze voelen zich verplicht om ‘het goede kind’ te zijn, zodat ze op deze manier hun ouders niet teleurstellen.

 

Het hebben van een zorgintensieve broer/zus of ouder kán dus heel belastend zijn. Toch zijn er zeker ook positieve kanten; juist deze kinderen hebben vaak een zeer groot empathisch vermogen en een beter zelfbeeld. Ze hebben een groter gevoel van verantwoordelijkheid en hebben een groter probleemoplossend vermogen. Ze kunnen zich vaak uitstekend aanpassen.

 

Niet alle kinderen met een zorgintensieve broer/zus of ouder hebben begeleiding nodig, al blijkt uit verschillende onderzoeken dat het wel een meerwaarde kan zijn (zie onderstaande documenten).

 

Heeft u kinderen waarvan er één kind intensieve of speciale zorg nodig heeft? Of hebben u of uw partner zorg nodig? Heeft u het gevoel dat uw (andere) kind hierdoor minder aan bod komt? Of merkt u dat uw kind ergens tegenaan loopt?

 

Tijdens een coaching traject gaat de aandacht uit naar de behoeften van de jonge mantelzorger. Want wanneer men aandacht schenkt aan hun verhaal wordt er tegemoetgekomen aan zijn/haar behoeften. Op deze wijze kan de emotionele stress en het gevoel van isolement verminderen.

 

 

Download
Quickscan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen, visiedocument Door: Krista Okma, Lotte Naafs, Mieke Vergeer, Jolyn Berns
QuickScan-naar-de-ondersteuningsbehoefte
Adobe Acrobat document 828.8 KB
Download
Quickscan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen, visiedocument deel 2 Brussen Door: Krista Okma, Anjet van Dijken, Mieke Vergeer, Lotte Naafs
QuickScan-ondersteuningsbehoefte-zorgint
Adobe Acrobat document 821.6 KB