Werkwijze

Kindercoach Drechtsteden begeleidt kinderen, ouders en onderwijs professionals.

 

Voor informatie over coaching trajecten voor ouders en onderwijsprofessionals kunt u contact opnemen via telefoon of het contactformulier. Het coaching traject van een kind (één op één) verloopt altijd via de onderstaande stappen.

 

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend (telefonisch) gesprek bekijken we samen of ik wat voor uw kind en/of u kan betekenen. Mocht dit het geval zijn dan maken we een afspraak voor een intake gesprek.

 

Intake

Het intake gesprek is een gesprek waarbij uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de hulpvraag) wel of niet aanwezig is. Dit is altijd in samenspraak met u als ouder. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid de hulpvraag en hoe ik denk jullie te kunnen helpen. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor het verwachte aantal coaching sessies. Wanneer u alleen voor uzelf een systemisch coach gesprek wilt, kan dit uiteraard ook. 

 

Het traject is altijd op maat, we stellen ons dan ook de vraag: wat heeft uw kind nodig en/of wat heeft u nodig als ouder? Het kan zijn dat u een coaching traject voor uw kind niet nodig vindt maar dat u als ouder wel een vraag heeft over opvoeding of het gedrag van uw kind. Of wellicht worstelt u zelf met vragen over bijvoorbeeld de relaties en dynamieken binnen uw gezin, met broers/zussen of... Het kan ook zijn dat u telkens wordt geconfronteerd met bepaalde patronen. In dat geval gaan we samen kijken waar ik u kan helpen.

 

Coaching
Tijdens de eerste sessies onderzoek ik met u of samen met uw kind de hulpvraag en werken we aan de vertrouwensband. De werkvorm (zoals spelend, pratend of door middel van een creatieve vorm, een opstelling of een systemische oefening) verschilt per uitdaging. Als coach help ik om het gedrag van een kind te vertalen. Door de juiste vragen te stellen en door mijn creativiteit in te zetten, kan ik een kind en zijn omgeving handvatten bieden. Het doel is altijd om uw kind te leren vertrouwen op zijn of haar kwaliteiten.

 

Afronding

Aan het einde van het coaching traject vindt er met uw kind een evaluatie plaats en krijgen uw kind en/of u adviezen voor de toekomst. Wanneer u dit wenst, ontvangt u aan het einde van het coaching traject een verslag.

 

Ook is het mogelijk om, als ouder, een afrondend gesprek te hebben, waar tips en adviezen voor de toekomst worden besproken.

 

Aantal coaching gesprekken

Het aantal coaching sessies, elk zo’n 45 minuten tot een uur, dat u of uw kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Gemiddeld kunt u voor een traject voor uw kind uitgaan van 5 á 6 sessies. Het streven is altijd om het coaching traject zo kort mogelijk te laten duren. Vooraf en tussentijds evalueren we zodat u niet voor verrassingen komt te staan.