Werkwijze

Kindercoach Drechtsteden begeleidt kinderen en hun ouders in allerlei opvoedkwesties met als doel een kind te leren vertrouwen op zijn of haar kwaliteiten. Het coaching traject verloopt altijd via de volgende stappen:

 

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend (telefonisch) gesprek bekijken we samen of ik wat voor uw kind en/of u kan betekenen. Mocht dit het geval zijn dan maken we een afspraak voor een intake gesprek.

 

Intake

Het intake gesprek is een gesprek waarbij uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de hulpvraag) wel of niet aanwezig is. Dit is altijd in samenspraak met u als ouder. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid de hulpvraag en hoe ik denk jullie te kunnen helpen. Ook wordt er een afspraak gemaakt voor het verwachte aantal coaching sessies.

 

Het traject is altijd op maat, we stellen ons dan ook de vraag: wat heeft uw kind nodig en/of wat heeft u nodig als ouder? Het kan zijn dat u een coaching traject voor uw kind niet nodig vindt maar dat u als ouder wel een vraag heeft over opvoeding of het gedrag van uw kind. In dat geval gaan we samen kijken waar ik u kan helpen.

 

Coaching
Tijdens de eerste sessies onderzoek ik samen met uw kind de hulpvraag en werken we aan de vertrouwensband tussen mij en uw kind. Daarna gaan we kijken naar het doel dat uw kind wil bereiken. De werkvorm (zoals spelend, pratend of door middel van een creatieve vorm) verschilt per kind en per uitdaging. Als coach help ik om het gedrag van een kind te vertalen. Door de juiste vragen te stellen en door mijn creativiteit in te zetten, kan ik een kind en zijn omgeving handvatten bieden. Het doel is altijd om uw kind te leren vertrouwen op zijn of haar kwaliteiten.

 

Afronding

Aan het einde van het coaching traject vindt er met uw kind een evaluatie plaats en krijgen uw kind en u eventueel adviezen voor de toekomst. Wanneer u dit wenst, ontvangt u aan het einde van het coaching traject een verslag.

 

Ook is het mogelijk om, als ouder, een afrondend gesprek te hebben, waar tips en adviezen voor de toekomst worden besproken.

 

Aantal coaching gesprekken

Het aantal coaching sessies, elk zo’n 45 minuten tot een uur, dat uw kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Gemiddeld kunt u uitgaan van 5 a 6 sessies. Het streven is altijd om het coaching traject zo kort mogelijk te laten duren. Vooraf en tussentijds evalueren we zodat u niet voor verrassingen komt te staan.