onderwijsopstellingen

Wil jij eens met een systemische bril naar onderwijskundige uitdagingen kijken? Heb je vragen over een groep of het team? Kan je bijvoorbeeld de vinger niet leggen op een probleem? Of heb je een vraag over de visie van de school? Wil je systemische signalen leren begrijpen? Een Onderwijsopstelling is een mooie manier om inzicht te krijgen in bepaalde dynamieken die spelen op een school. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die de school, het team of een groep belemmeren. 

 

Wat is een Onderwijsopstelling?

Een opstelling is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Een onderwijsopstelling laat zien welke plek een leerling of een collega inneemt binnen de school als organisatie. Elke betrokkene krijgt inzicht in zijn eigen rol en patronen. Het is een methode die veel zichtbaar maakt.

 

Als groep-, of teamleider is het goed om je ervan bewust te zijn dat meerdere systemen bewust of onbewust invloed uitoefenen op het welbevinden van de klas of de school als organisatie. Kinderen spiegelen en dragen, net als de groepsleiders. Een voorbeeld; Als je als groepsleider geen autoriteit erkent van je directeur, kun je ook geen autoriteit voor je leerlingen zijn. Ongewenst gedrag van kinderen kan hierop wijzen. Erkennen van hiërarchie en onderlinge relaties tussen groepsleiders is van grote positieve invloed op leerlingen.

 

Hoe werken opstellingen?

Tijdens een Onderwijsopstelling werken we in een groep. Er zijn deelnemers die een casus inbrengen en deelnemers die alleen als representant fungeren. Alle deelnemers zijn werkzaam in het onderwijs, op verschillende scholen. De opsteller begeleidt de workshop. Soms doe ik dit in samenwerking met een andere ervaren collega opsteller. Wanneer je een vraag hebt, iets waar je tegenaan loopt, kun je deze casus inbrengen. Je kan ook alleen als representant deelnemen aan de workshop. Je brengt dan zelf geen casus in maar het is wel mogelijk dat je in de opstelling van een andere deelnemer opgesteld wordt.

De opsteller zal aan degene die een casus inbrengt vragen waar hij/zij tegenaan loopt. Met deze vraag zal gewerkt worden. Het komt voor dat een opstelling iets heel anders laat zien dan het antwoord op de gestelde vraag. Blijkbaar is het nodig om eerst naar dit thema te kijken, dit speelt op dit moment in de diepte.

 

De opsteller kiest uit alle deelnemers de representanten die nodig zijn in de opstelling. Wanneer je gekozen wordt als representant dan hoef je alleen je innerlijke beweging te volgen. Ervaring is absoluut niet nodig. 

Het kan dus zijn dat je als deelnemer uitgenodigd wordt om als representant van bijv. een leerling, een ouder of een teamlid opgesteld te worden. Voelt dit voor jou goed, dan zoek je een plek in de ruimte. Weigeren mag altijd. Voel wat voor jou oké is. 

De opsteller zal door middel van vragen en helende zinnen, de opstelling begeleiden. 

 

Voor wie zijn Onderwijsopstellingen? 

Onderwijsopstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor onderwijs professionals die vragen hebben over dynamieken binnen een groep of het team. 

 

Let op: Systemisch werk in de klas is ook een waardevolle methode. Er wordt dan in de klas gewerkt met de leerlingen. 

 

Actuele data voor Onderwijsopstellingen vind je onder agenda. Mocht er geen geschikte datum bij staan, neem dan gerust contact op. Ook voor vragen kan je uiteraard contact op nemen. Opgeven kan via het contactformulier. Ik wil je vragen duidelijk aan te geven of je geïnteresseerd bent in een Familieopstelling, een Gezinsopstelling, een Opvoedopstelling of een Onderwijsopstelling.