Familieopstelling

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie. 

 

Wat is een Familieopstelling?

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen.

Opstellingen zijn ook een manier om naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander.

Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

 

Hoe werken Familieopstellingen?

Tijdens een workshop Familieopstellingen werken we in een groep. Er zijn deelnemers die een vraag inbrengen en deelnemers die alleen als representant fungeren en er is een opsteller. De opsteller begeleidt de workshop. Soms doe ik dit in samenwerking met een andere ervaren collega opsteller. 

 

Wanneer je een vraag hebt, iets waar je tegenaan loopt, kun je dit inbrengen. Je kan ook alleen als representant deelnemen aan een workshop. Je brengt dan zelf geen vraag in maar het is wel mogelijk dat je in de opstelling van een andere deelnemer opgesteld wordt. Ook dit wordt vaak als heel verhelderend en helend ervaren. Vaak betreft het namelijk ook een thema van jou en werd je (weliswaar onbewust) om die reden als representant gekozen. 

 

De opsteller zal aan degene die een vraag inbrengt vragen waar hij/zij tegenaan loopt. Met deze vraag zal gewerkt worden.  Het komt voor dat een opstelling iets heel anders laat zien dan het antwoord op de gestelde vraag. Blijkbaar is het nodig om eerst naar dit thema te kijken, dit speelt op dit moment in de diepte.

 

De opsteller kiest uit alle deelnemers de representanten die nodig zijn in de opstelling. Wanneer je gekozen wordt als representant dan hoef je alleen je innerlijke beweging te volgen. Ervaring is absoluut niet nodig. 

 

Het kan dus zijn dat je als deelnemer uitgenodigd wordt om als representant van bijv. de moeder/de vader, de broer, het lot of als abstractie (bijv. de oorlog) opgesteld te worden. Voelt dit voor jou goed, dan zoek je een plek in de ruimte. Weigeren mag altijd. Voel wat voor jou oké is. 

 

De opsteller zal door middel van vragen en helende zinnen, de opstelling begeleiden. Meestal ontstaat er een herkenbaar beeld van de verhoudingen in het familiesysteem. Na afloop van de opstelling voelt degene die de vraag heeft ingebracht vaak verlichting en een toestemming om het eigen leven vol te nemen. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd was.

 

Voor wie zijn Familieopstellingen? 

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen of met kinderen. Als ouder mag je ook een vraag inbrengen voor je (minderjarige) kind wanneer je ziet dat hij/zij tegen bepaalde zaken aanloopt. Het kunnen ook vragen zijn over patronen die steeds terugkomen in bepaalde situaties.

 

Vooral voor die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden.

 

Kosten: voor het inbrengen van een vraag €95,00 en als je alleen wilt deelnemen als representant €45,00. De kosten voor een Gezinsopstelling zijn €110,00. In de agenda vind je de data van de workshops. Aanmelden kan via het contactformulier

 

Bron: Bert Hellinger, grondlegger Familieopstellingen en Elmer Hendrix eigenaar Instituut Voor Systemisch Werk, trainer en auteur (tevens de meest inspirerende docent die ik ooit heb gehad).