Hechting bij kinderen

Hechting

 

Baby’s zoeken al vanaf het eerste moment na de geboorte hechting. Door middel van hun gedrag zorgen ze er voor dat hun moeder reageert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huilen of glimlachen. Er ontstaat een wisselwerking: de baby glimlacht (uit zichzelf, van nature), moeder reageert, baby glimlacht nog meer, en zo gaat dat door. Zowel moeder als kind spelen dus een actieve rol in het hechtingsproces.

 

Als ouder moet je weten wat het kind nodig heeft om er snel en effectief op te kunnen reageren. Je moet je kunnen inleven in het kind en goed reageren, dus voelen wat het kind nodig heeft.

 

Veilige gehechtheid heeft positieve gevolgen voor sociale relaties, voor de stemming, het gevoel geaccepteerd te worden en voor de zelfstandigheid. Daarbij geeft veilige gehechtheid een positieve zelfwaardering, zowel voor kinderen als voor jongeren. Ook bij jongeren is een verband geconstateerd tussen veilige gehechtheid en sociale relaties: vriendschappen en de ontwikkeling naar intieme relaties. Veilig gehechte kinderen onderzoeken hun omgeving meer dan onveilig gehechte kinderen. Kinderen die zich veilig voelen, durven dingen te ondernemen, omdat ze weten dat ze bij hun ouders terechtkunnen als er iets is. Hierdoor worden ook andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.

 

Belangrijk in de omgang met kinderen is betrouwbaar zijn, dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Er ‘zijn’ voor je kind. Stap in de gedachten van je kind. Bedenk en herinner je jouw gevoelens en gedachten, toen je zijn leeftijd had. Ben er voor je kind bij klein en groot verdriet, maar ook bij vreugde en plezier. Bied veiligheid en geborgenheid. Door samen te praten zorg je ervoor dat de band tussen jullie sterker wordt.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0