Vergroot het zelfvertrouwen van je kind

 

Wat kun je als ouders doen om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten?

 

Zelfvertrouwen groeit door ervaring. Alles wat kinderen mee maken heeft invloed op hun zelfbeeld. Daar horen succeservaringen maar ook tegenslagen bij. Ook als volwassene werkt dit zo…

 

Als ouder is het belangrijk dat je je kind steunt, hem het gevoel geeft dat je hem vertrouwt. Toon liefde en geef hem positieve aandacht. Geef hem het gevoel dat hij belangrijk is en de moeite waard is om van te houden. Kinderen met een positief zelfbeeld gaan makkelijker uitdagingen aan, durven fouten te maken en gaan makkelijker met teleurstellingen om.

 

Zo ontwikkelt je kind een positief zelfbeeld;
  • Geef je kind de ruimte om te ontwikkelen. Laat hem proberen, ervaren en zelf oplossen. Moedig aan en ondersteun!
  • Geef complimenten over het proces (prijs bijvoorbeeld zijn doorzettingsvermogen) en niet het resultaat.
  • Schenk aandacht aan wat al beter gaat dan de vorige keer. Geef opbouwende tips. Spreek niet over goed of fout.
  • Fouten maken mag! Ieder mens leert, laat zien dat je als vader of moeder ook niet alles weet, kan en durft.  
  • Verplaats je in de emotie van je kind. (H)erken het. Het mag er zijn.
  • Denk mee in oplossingen. Waar een wil is...

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0