Ken je kracht, lessen in geluk

We horen en zien het overal; ‘happiness, feel good, the good life…’

 

Social media als Instagram en Facebook lijkt er vol van te staan. Iedereen lijkt maar gelukkig te zijn. Maar wat is geluk eigenlijk? Hoe word je dat? Wat is er voor nodig? En wie leert je wat 'gelukkig zijn' is? En, moet je altijd gelukkig zijn?

 

Verdriet, boosheid, frustratie en teleurstellingen horen bij het leven. Die gevoelens mogen er zijn. Ook in het leven van kinderen. Niet alles gaat zoals je wilt. In je leven kom je voor situaties te staan die je verdrietig maken, er zullen teleurstellingen zijn…

 

De vraag is alleen; Hoe gaat jouw kind met verdriet en teleurstellingen om? Hoe veerkrachtig is hij of zij?

Binnenkort zal Kindercoach Drechtsteden starten met:

  

“Ken je kracht, lessen in geluk.”

In deze cursus leert je kind te kijken naar de positieve dingen om hem of haar heen. Wat gaat er goed in je leven? Waar ben je dankbaar voor? Wat is jouw talent? Waar ben je trots op? Hoe zie je de toekomst? En, als laatste; hoe geef je geluk door?

 

Door positieve psychologie toe te passen leer ik je kind om zich te richten op zijn eigen krachten in plaats van op de klachten. Aspecten als optimisme, hoop, vertrouwen in eigen effectiviteit, zelfrespect en positieve emoties vormen de basis van deze vorm van psychologie.

 

Kinderen maken tijdens deze groepslessen (van minimaal 4 tot maximaal 6 kinderen) kennis met hun persoonlijk leiderschap en leren over de invloed die ze hebben in hun eigen geluk.

 

Tijdens deze lessen;

  • Gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag; Wat is geluk?
  • Gaan we bewust kijken naar de kwaliteiten en talenten die de kinderen bezitten.
  • Gaan we op zoek naar de eigen invloed op het geluksgevoel.
  • Leren we verantwoordelijkheid te nemen in dit gevoel.
  • Wordt het zelfvertrouwen vergroot,
  • net als de sociale vaardigheden.

Voor wie: Bij genoeg aanmeldingen (minimaal 4, maximaal 6 kinderen) starten we een lessenserie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Ook jongeren zijn welkom! Bij voldoende aanmeldingen starten we ook een lessenserie voor jongeren tussen de 13 en de 18 jaar. Deze tijd wordt nader bepaald.

 

Wanneer: Precieze data en tijden worden later bekend.

 

Waar: De Oude School, Dubbelsteynlaan West 74, Dordrecht

 

Kosten:  5x 1 uur ‘Ken je kracht, lessen in geluk’ kost €150,00 (betaling in termijnen is bespreekbaar)

 

Aanmelden kan via het contactformulier.