Actueel


Goed nieuws ondanks de lockdown

Kindercoach Drechtsteden mag, inachtneming van de geldende, afstand- en hygiëneregels, de praktijk voortzetten tijdens de lockdown.

 

Uiteraard zal ik de voorzorgsmaatregelen die ik al trof ook de komende tijd treffen, zoals het goed ventileren, ontsmetten van stoelen, tafels, materialen en deurklinken en zal ik bij het inplannen rekening houden dat er voldoende ruimte tussen de sessies is. Bij het brengen en halen van uw zoon of dochter wil ik u vragen niet te vroeg te komen en in het gebouw een mondkapje te dragen. Helaas is het de komende tijd niet mogelijk om tijdens de sessies in De Oude School te wachten.

Veel coaches kiezen er voor om online (via Teams of Zoom etc.) te coachen.
Tijdens de eerste lockdown heb ik echter ervaren dat het coachen middels deze weg minder effectief is dan wanneer ik met een kind één op één werk. Ik kan de kwaliteit van het coachen via deze vorm niet waarborgen. Aangezien ik de kwaliteit, zeker in deze tijd, juist wel wil waarborgen kies ik er daarom niet voor om online te coachen.

 

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden voor het maken van een afspraak. Voor het maken van een afspraak is het van belang dat u of iemand uit uw gezin geen symptomen vertoont van Covid-19. Uiteraard volg ik de adviezen van het RIVM. 

Vragen(v)uurtje voor ouders van Denkers en Donders

Kindercoach Drechtsteden is iedere 1e dinsdag van de maand in de Stadsbibliotheek in Dordrecht tijdens Het vragen(v)uurtje voor ouders van Denker en Donders. Helaas kunnen deze bijeenkomsten voorlopig niet plaatsvinden.